Doç. Dr. Ayhan ERDEM
Kariyer Hayatım Boyunca Yayınlanmış Olan Makalelerim Sıralanmıştır.

MAKALELER

 • Years2010

  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

  Erdem, A., “İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medyaya Bakışı ve Medya Kullanımı Üzerine Bir Çalışma”, NWSA e-Journal of New World Sciences Academy, 5 (1), 101-113.

 • Years2010

  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

  Erdem, A., “Türkiye’de Akaryakıt Sektöründeki Dağıtım Firmalarının CRM Uygulamalarının Web Siteleri Üzerinden İncelenmesi”, Selçuk İletişim, 6 (2), 81-94.

Tanınmıs Ulusal Yayın Evleri Tarafından Yayımlanan Kitaplardaki Makaleler

 • Years2007

  Işık, M., Erdem, A

  “Meşruiyet, Demokrasi, Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler”, Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Ed. Metin Işık, 107-117, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, (2007).

 • Years2007

  Erdem, A., Akbaba, E

  “Halkla İlişkiler Nedir? Ne değildir?”, Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Ed. Metin Işık, 181-203, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, (2007).

 • Years2009

  Erdem, A., Akdağ, M

  “Halkla İlişkiler Tarihi Üzerine”, Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, Ed. Metin Işık ve Mustafa Akdağ, 3-48, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, (2009).

 • Years2007

  Erdem, A.

  ”Turistlerin Karar Alma Sürecinde Sosyo-Kültürel Etmenlerin ve Tanıtmanın Rolü”, Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Ed. Metin Işık, 233-243, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, (2007).

 • Years2008

  Erdem, A.

  ”Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Modernizm” Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim, Ed. Metin Işık ve Ayhan Erdem, 207-221, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, (2008).

Tanınmıs Ulusal Yayın Evleri Tarafından Yayımlanan Kitaplardaki Makaleler

 • Years2008

  Erdem, A.

  Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim, Ed. Metin Işık ve Ayhan Erdem, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya,

Diger Yayınlar

 • Years2009

  Erdem, A.

  “Firmalarda Bütünleşik Pazarlama İletişimi Stratejilerinin Belirlenmesinde Tüketici Davranışlarının Önemi”, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 42-64, Kayseri

 • Years2009

  Erdem, A.

  “İletişim Sürecinde Geri Bildirimin Önemi ve İletişime Katkısı”, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1 (3), 125-132, Kayseri