Ahmet DAVUTOĞLUAk Parti Genel Başkanı

Man Logo
TANAP için Ön Yeterlilik İhalesi

TANAP İÇİN ÖN YETERLİLİK İHALESİ.. 

Türkiye’nin Gürcistan sınırından, Yunanistan’a kadar gaz boru hattını yapmaya talip olan şirketler, 15 Ağustos’a kadar ön yeterlilik başvurusu yapacaktır. Daha önce bu yıl inşaatına başlanması planlanan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi’nde bu tarih 2014 yılının ikinci yarısına ertelenmişti. Gazetelerde yayımlanan TANAP Doğalgaz İletim’in ihale ilanına göre, yaklaşık 1,800 kilometre olacak 56 inçlik hat için 15 Ağustos günü saat 17.00’ye kadar başvuruların yapılması gerekmektedir.

Teknik açıdan; Boru hattının çelik derecesinin 56 inç çapında X70 veya X80 özelliğinde olacak ve duvar kalınlığı 17 mm ile 28,36 mm arasında değişebilecek. Teklif vermeye davet edilecek müteahhitlerden, en az 42 inç’lik ve 200 km’lik petrol veya doğalgaz boru hattını inşa etmiş olması ön şartı aranacak. Blok Valf/Pig İstasyonları inşaat ihaleleri kapsamında ise, Valf/Pig İstasyonları dışında ölçüm istasyonları, basınç azaltma istasyonları, kompresör istasyonları ve bağlantılı SCADA ve telekomünikasyon sistemleri inşaatları yapılacaktır.

Bilindiği üzere, Türkiye üzerinden Avrupa’ya Şah Deniz sahasından gaz sağlayacak Trans
Anadolu Boru Hattı’nı (TANAP)
inşa edecek konsorsiyumun kurulması için 26 Aralık 2011 tarihinde Azerbaycan ve Türkiye arasında mutabakat zaptı imzalanmıştı. Uygulama aşamasında, Azerbaycan-Türkiye hükümetler arası anlaşma ise taraflarca 26 Haziran 2012 tarihinde imzalanmıştı.

İki devlet arasındaki bu işbirliği,”win win” esaslı anlaşma modeline dayanmakta olup; ayrıca SOCAR’ın (Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi) en stratejik yatırımları arasında yer almaktadır. Bu proje, Türkiye’nin dünya coğrafyasındaki konumunu değiştirerek, Hazar gazının Avrupa’ya taşınmasını sağlayacaktır.

Azerbaycan gaz üretiminin 2025 yılına kadar yıllık 50 milyar metreküpe (mevcut yıllık üretimin iki katı) ulaşması bekleniyor.

TANAP’ın maliyeti 7 Milyar ABD Doları olarak tahmin edilmektedir. Proje ortakları, kendi mülkiyet paylarıyla orantılı olarak boru hattının inşaatını finanse edecektir. (SOCAR: % 80, BOTAŞ: %5, TPAO: %15). Projenin şekillenmesinden sonra BP, Statoil ve Total, Socar’ın TANAP’taki payından yüzde 29 hisse almıştı.

Transit hattı kapasitesi, ilk aşamada yılda 16 milyar metreküp (bcm) olarak tasarlanmış, ikinci aşamada ise 23 milyar metreküpe artırılması öngörülmüştür. Bu miktarlar kapsamında Azerbaycan ile arasındaki anlaşma gereği Türkiye, ikinci aşama üretimi döneminde (2017 itibarıyla) Şah Deniz’den yılda 6 milyar metreküp satın alma hakkına sahip olacaktır.

Yeni boru hattı, hem Türkiye hem de AB’nin tedarik güvenliğine katkı sağlayacaktır. TANAP, AB dışında tasarlanmıştır ve Azerbaycan gazının her zaman Avrupa    pazarına gönderileceğine dair teminat içermemektedir.

Bu proje, Azerbaycan için, yeni ihracat imkanları, dış politikaların çeşitlendirilmesini ve Hazar’ı Batı’ya açarak sürekli bir gelir kaynağı sağlayacaktır.

TANAP, Azerbaycan’ın ilk kez kendi boru hattı ile kendi gazını Türkiye’nin AB ile batı sınırında Avrupa müşterilerine doğrudan satmasını    sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır.

Azerbaycan, kendisine ait boru hattını transit hizmeti için             ücret ödemeyecektir. Bu nedenle, Avrupa’da Azerbaycan gaz          fiyatı rekabetçi olacaktır.

TÜRKİYE, Azerbaycan ile daha önce imzalamış olduğu uzun vadeli anlaşma kapsamında, Şah Deniz II’den yıllık 6 milyar metreküp satın alma hakkına sahip olacaktır. Türkiye’nin en önemli önceliği arz güvenliği ihtiyacını karşılamaktır. BOTAŞ’a                          göre, Türkiye’nin doğal gaz talebinin 2020 yılında yaklaşık 66 milyar metreküpe ulaşması beklenmektedir. Ancak, ek ithalat sözleşmeleri olmaksızın, Türkiye’ye 2020 yılında yaklaşık 41 milyar metreküp tedarik edilecektir.

Türkiye, ilk defa bir boru hattı projesinin ana ortağı olacak ve doğal gaz alanında Avrupa’nın dördüncü ana arteri olma özelliğine sahip olacaktır.

Azerbaycan’ın gaz üretimi büyük olasılıkla 2015 yılında 30 milyar metreküp ve 2025 yılında 50 milyar metreküpe ulaşacaktır.