Enerji

LPG’de Sorumlu Müdür Yönetmeliği

Resmi Gazetede de yayımlanan yönetmeliğe göre; Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi TMMOB’a bağlı odaların şubesinin bulunduğu her ilde yılda altı defadan az olmamak üzere ilgili odalar tarafından yapılacak Ve Eğitimler, uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen kişilerce verilecektir.

Diğer taraftan; Dolum tesisleri için; çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, inşaat, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden mezun olmak ya da çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak şartı aranacaktır…

TMMOB Personelin eğitimi, başvuru şeklini, sınav koşullarını, eğitim süresini ve programını, sertifikası ücretlerini, kurumun uygun görüşünü de alarak, her yıl ocak ayında belirleyerek duyuracak Ve Eğitimlere katılarak belge almaya hak kazananların ve belgeleri iptal edilenlerin isimleri, ,  internet sayfasında güncel olarak yayımlayacaktır.

Bilindiği üzere; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Pıyasası Eğıtım Ve Sorumlu Müdür Yönetmelığınde Değışıklık Yapılmasına Daır Yönetmelik, 09.01.2014 tarih ve 28877 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Buna göre;

MADDE 1 – 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür ve Eğitim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dolum tesisi ve otogaz istasyonununda sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. Bir sorumlu müdür, bir dolum tesisinde veya aynı il sınırları içerisinde en fazla üç otogaz istasyonunda görev alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının “c” bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sorumlu müdürün, bu Yönetmelikte belirtilen sayıdan fazla tesiste sorumlu müdürlük görevi üstlenmesi”

MADDE 3  – Bu Yönetmelik, yayım tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir