Prof Dr. Ayhan ERDEM - Makaleler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Erdem, A., “İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medyaya Bakışı ve Medya Kullanımı Üzerine Bir Çalışma”, NWSA e-Journal of New World Sciences Academy, 5 (1), 101-113.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Erdem, A., “Türkiye’de Akaryakıt Sektöründeki Dağıtım Firmalarının CRM Uygulamalarının Web Siteleri Üzerinden İncelenmesi”, Selçuk İletişim, 6 (2), 81-94.

Işık, M., Erdem, A

“Meşruiyet, Demokrasi, Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler”, Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Ed. Metin Işık, 107-117, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, (2007).

Erdem, A., Akbaba, E

“Halkla İlişkiler Nedir? Ne değildir?”, Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Ed. Metin Işık, 181-203, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, (2007).

Erdem, A.

”Turistlerin Karar Alma Sürecinde Sosyo-Kültürel Etmenlerin ve Tanıtmanın Rolü”, Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Ed. Metin Işık, 233-243, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, (2007).

Erdem, A.

”Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Modernizm” Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim, Ed. Metin Işık ve Ayhan Erdem, 207-221, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, (2008).

Erdem, A., Akdağ, M

“Halkla İlişkiler Tarihi Üzerine”, Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, Ed. Metin Işık ve Mustafa Akdağ, 3-48, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, (2009).

Erdem, A.

“Firmalarda Bütünleşik Pazarlama İletişimi Stratejilerinin Belirlenmesinde Tüketici Davranışlarının Önemi”, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 42-64, Kayseri

Erdem, A.

“İletişim Sürecinde Geri Bildirimin Önemi ve İletişime Katkısı”, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1 (3), 125-132, Kayseri