Uncategorized

Nasıl Marka Şehir Olunur..?

“Nasıl Marka Şehir Olunur?”
MARKA ŞEHİR OLMANIN İPUÇLARI bu kitapta…
Prof. Dr. Metin Işık ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Erdem şehirlerin nasıl marka şehir olabileceğini bu kitapta anlatıyor…
Kitap, “Nasıl Marka Şehir Olunur?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenlere yol haritaları sunmaktadır.
Nasıl Marka Şehir Olunur? kitabı Marka Nedir?, Marka Ne İşe Yarar?, Şehirlerin Markalaşması Nedir?, Şehirler Neden Marka Şehir Olmak İster?, Bir Şehir Nasıl marka Şehir Olur? gibi birçok sorunun cevabını vermektedir…
Prof. Dr. Metin IŞIK ve Doç. Dr. Ayhan ERDEM tarafından hazırlanmış olan “Nasıl Marka Şehir Olunur?” adlı kitap, şehirlerin nasıl marka şehir olabileceğini ele almakta ve yol haritaları sunmaktadır. Aynı zamanda 2003 yılında Gaziantep Sanayi Odası tarafından “Marka Şehir Gaziantep” sloganı ile markalaşma sürecine başarılı bir adım atan Gaziantep ilinin Türkiye’deki insanlar tarafından nasıl algılandığına dair 20 ilde yürütülen bir araştırma sonuçlarına da yer vermektedir.
Kitap “Nasıl Marka Şehir Olunur?” sorusunu üç ayrı bölümde ele almaktadır. İlk bölümde marka olgusu ve markalaşmanın önemi anlatılmaktadır. İkinci bölümde bir şehrin nasıl marka şehir haline gelebileceği örneklerle irdelenmektedir. Üçüncü ve son bölümünde ise “Marka Şehir Gaziantep” projesi bağlamında Türkiye’deki Gaziantep şehir algısı ölçülmüştür.
Araştırmadan bazı çarpıcı sonuçlar…
-Gaziantep ilinin olumlu imaja bir sahip olduğu; bir diğer ifadeyle Gaziantep deyince insanların aklına olumlu (pozitif) şeyler gelmektedir. (%81)

  • Gaziantep kelimesini duyunca insanların aklına ilk gelen şeyin “baklava” olduğu tespit edilmiştir. İkinci sırada ise “fıstık” gelmektedir.
  • Katılımcılar Gaziantep ilinin en önemli değeri olarak da “baklavayı” görmektedir. Baklavanın imaj ve marka çalışmalarında daha fazla kullanılması yerinde olacaktır.
  • Katılımcıların neredeyse yarısının Gaziantep ilini ziyaret etmiş olması turizm potansiyelinin doğru kullanıldığının da önemli bir göstergesi olmaktadır. Gaziantep şehri için yapılan çalışmaların meyvelerini verdiğini göstermektedir.
  • Gaziantep şehrinin nerede ve hangi bölgemizde yer aldığının ezici çoğunlukla (%84,2) doğru olarak ifade edilmesi, şehrin bilinilirlik ve tanınırlık kriterleri açılarından önemli bir aşama kat ettiğini göstermesi açısından önem taşımaktadır.
  • Katılımcıların gözünde Gaziantep “modern” bir şehir olarak nitelendirilmektedir.
  • Katılımcıların gözünde Gaziantep bir “sanayi” şehri olarak nitelendirilmektedir. Her 4 kişiden 3’ünün Gaziantep’in sanayi olarak gelişmiş bir şehir olduğu düşüncesinde oldukları tespit edilmiştir.
  • Katılımcılar Gaziantep ilini temiz bir şehir olarak görmektedir. Nitekim her 6 kişiden 5’inin Gaziantep ilini temiz bir şehir olarak nitelendirdiği tespit edilmiştir.
  • Katılımcılara göre Gaziantep “güvenli” bir şehir olarak görülmektedir…

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir