Enerji

Petrol Piyasası Yeni Taslağı Görüşe Açıldı..

 Petrol Piyasası Yeni Taslağı Görüşe Açıldı..

EPDK, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde lisans başvuruları ve tadillerine ilişkin değişiklikler yapacağını ve Konuya ilişkin taslak düzenlemeyi kamuoyunun görüşüne açarak, görüşlerin 3 Ocak 2015 tarihine kadar bildirilebileceğini komuoyuna duyurdu.

Bu Taslağa göre, Lisans süre uzatımına ilişkin bedel, mevcut uygulamada yalnızca bayilik, taşıma ve serbest kullanıcı lisanslarında peşin olarak alınırken, taslakla birlikte her türlü lisansta süre uzatım bedelinin peşin alınması öngörülüyor.

Diğer taraftan, Kurul yerine Petrol Piyasası Dairesi tarafından yapılan lisans tadil başvurularının sonuçlandırılmasına ilişkin 15 günlük süre, 60 güne çıkarılıcağı ifade ediliyor.

MARKA TESCİL BELGESİ  KOŞULU

Taslağa göre, 7. Maddeye eklenen bir fıkrayla, Madeni yağ ve dağıtıcı lisans başvurularında, madeni yağ lisansları için 04 sınıf kodunu, dağıtıcı lisansları için 04 ve 37 sınıf kodlarını içeren Marka Tescil Belgesinin Kuruma ibraz koşulu  getiriliyor.

YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ  6 AYA ÇIKACAK

Mevcut haliyle, lisans sahibi bir tüzel kişinin ortaklık yapısında, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlarında değişiklik olması halinde lisans sahibi, vuku veya öğrenme tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde bu durumu ilgili belgelerle birlikte Kuruma bildirirmekteyken, taslakta değişikliğin gerçekleşmesinden veya Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde bildirilm koşulu getiriliyor…

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir